התארגנות הדיירים ובחירת נציגות

לפרויקט המובל על ידי בעלי הנכסים מתחילתו בהתאם לצרכיהם, סיכויי מימוש גבוהים בשל מעורבותם בפרויקט. על מנת לקדם פרויקט התחדשות עירונית, מומלץ להתארגן ולבחור נציגות מוסכמת מטעם בעלי הנכסים, אשר תייצג את האינטרסים שלכם מול היזם ומול אנשי המקצוע הרלוונטיים (עורך דין מייצג דיירים, מפקח, שמאי, אדריכל ועוד). רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות ומשרדים).

מטרת הנציגות לסייע בהתארגנות בעלי הזכויות במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש כגורם המקשר ביניהם לבין כל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

הנציגות פועלת בהתנדבות וללא כל תמורה.

‍‍חשוב להדגיש שהנציגות היא גורם שאמור לתווך ולהעביר מידע בין היזם והרשות המקומית לבין בעלי הנכסים ולקדם את פרויקט ההתחדשות העירונית מצד הדיירים. הנציגות אינה מוסמכת לקבל בעצמה החלטות מהותיות בפרויקט ולא לחתום בשם בעלי הנכסים.

תהליך בחירת נציגות

הליך בחירת הנציגות צריך להתנהל באופן דמוקרטי ושקוף. כל בעל נכס בבניין רשאי להציע את מועמדותו לנציגות.
יש לקבוע מועד לקיום אסיפה כללית של כל בעלי הנכסים בה תיקבע הנציגות ולוודא כי כולם קיבלו את ההודעה על כך (מודעה מומלצת לפרסום ההזמנה לאסיפת הדיירים)
‍במהלך המפגש, יוסבר בהרחבה על מטרת הנציגות ותפקידיה ותתבצע בחירה של הנציגות על פי רוב בעלי הדירות. רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות/מסחרי).
בסיום ההליך, בעלי הנכסים יחתמו על כתב הסמכת נציגי הבית המשותף לקידום פרויקט התחדשות עירונית והנציגים שנבחרו יחתמו על כתב התחייבות מול הדיירים.

תפקיד הנציגות

  • סיוע בארגון בעלי הנכסים ובניית הסכמות ביניהם.
  • הובלת תהליכי משא ומתן וההתקשרות עם בעלי המקצוע, על ידי עריכת הליכים מוסדרים ובעזרת ליווי גורם מקצועי כדוגמת מינהלת ההתחדשות העירונית ו/או עו”ד מלווה.
  • איסוף מידע על צרכים ורצונות שוטפים של בעלי הנכסים בהקשר של הפרויקט.
  • ייצוג הסוגיות שעולות מבעלי הנכסים מול בעלי המקצוע במטרה לקבלת מענה הולם ופתרונות לאורך חיי הפרויקט.
  • עדכון שוטף של בעלי הנכסים בסטטוס הפרויקט תוך הקפדה על תיעוד מסודר של ישיבות ומפגשים.
  • הבאת סוגיות מהותיות להחלטות בפני בעלי הנכסים.

מומלץ מאד לא לפנות ליזמים ולא להתקשר איתם בהסכמים, לפני שנבחרה נציגות דיירים ונבחר עורך דין מייצג דיירים.

לבירור וסיוע בהקמה וליווי נציגות בבניין או במתחם שלכם, או ליצירת קשר עם נציגות קיימת, ניתן לפנות למינהלת התחדשות עירונית: [email protected] | 09-7901631