רישוי תמ”א 38

הנחיות פרטניות

תיק מידע

תיק מידע לבקשות להיתר בניה - תמ"א 38

מחלקת תכנון - אגף הנדסה

דרישות לפתיחת בקשה

תנאי סף לפתיחת בקשות להיתר בניה

בקשות להיתר בניה תמ"א 38
דרישות לפתיחת בקשה

דרישות להיתר

דרישות להיתר

*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו, ניתן לפנות לעו”ס עמיה גלילי, מנהלת תחום חברה וקהילה:

[email protected] , 09-7901631