מודל חישוב דינמי

מחשבון בדיקת כלכליות כלכלית נבנה על ידי חברת פז כלכלה עבור הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית.

השימוש במודל זה נועד לקבל אינדיקציה ראשונית בלבד למכפיל הפינוי-בינוי הנדרש של פרויקט התחדשות עירונית תחת הנחות שונות. המודל כולל בבסיסו הנחות תכנוניות וכלכליות שעשויות להשתנות בין פרויקט לפרויקט ולהשפיע מהותית על התוצאות המתקבלות. המודל אינו מחליף ליווי כלכלי-שמאי לתוכנית ואינו מהוות חוות דעת שמאית על פי תקן 21, ועל אין אין להסתמך עליו לצורכי קבלת החלטות עסקיות.