זכויות דיירי דיור ציבורי

מידע על זכויות דיירי הדיור הציבורי בתהליכי התחדשות עירונית

במסגרת מתחם של התחדשות עירונית, דיירי הדיור הציבורי (משרד הבינוי והשיכון/ עמידר ו/או כל חברה לדיור ציבורי) יוכלו לבחור לשוב לדירה לאחר השלמת הבנייה החדשה.

על היזם והמינהלת להתחדשות עירונית להזמין את דיירי הדיור הציבורי לכלל כנסי התושבים וסקרי התושבים המתקיימים אודות הפרויקט כדי לאפשר להם להשפיע על עתיד אזור מגוריהם.
עד שלב הריסת הבניין הישן, ימשיכו דיירי הדיור הציבורי, להיות זכאים לקבלת כל השירותים הנדרשים מהחברה המאכלסת, לרבות תחזוקה שוטפת של הדירה הישנה.

זכויות דיירי הדיור הציבורי אשר יבחרו לחזור לדירה החדשה בפרויקט

עלויות מעבר דירה
יזם הפרויקט יממן עבור כל הדיירים את ההוצאות הכרוכות במעבר הדירה ובהובלת תכולת הדירה לדירה החלופית ולדירה החדשה שתיבנה.

שכר דירה בדירה החלופית
היזם יממן את שכר הדירה בתקופת המגורים בדירה החלופית. למען הסר ספק יובהר כי אתם, דיירי הדיור הציבורי, תמשיכו לשלם שכר דירה לחברה המאכלסת בגין דירת הדיור הציבורי כפי ששילמתם עד מועד פינוי הדירה, גם במשך מגוריכם בדיור החלופי, כדי לשמור על רצף זכויותיכם בדיור הציבורי. אתם אחראים לביצוע התשלומים השוטפים בגין הדירה החלופית (ארנונה, מים, חשמל וכו’).

גודל הדירה החדשה
בפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ”א 38 (הריסה ובנייה) נהוג כי דירת התמורה החדשה גדולה יותר מדירת המקור. כדי להתאים את הדירות המתקבלות לצורכי דיירי הדיור הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מנחה את היזמים כי גודל הדירה החדשה ייקבע בהתאם לגודל הדירה המקורית, לא יעלה על 75 מ”ר ליחיד או זוג, ותינתן תוספת של 5 מ”ר לכל דייר נוסף עד 90 מ”ר. את יתרת השווי של הדירה החדשה יקבל המשרד כתשלום כספי אשר ישמש לטובת מימון תשלומי ועד הבית של דייר הדיור הציבורי (כמפורט בהמשך).

תשלומי שכר דירה
חישוב תשלום שכר הדירה יישאר לפי שטח הדירה הקיימת כיום, אם הדירה החדשה לא תהיה גדולה יותר מ-75 מ”ר ליחיד או לזוג, ועוד 5 מ”ר לכל בן משפחה החי בדירה ולא יותר מ-90 מ”ר.  חריגה מגודל הדירה תחויב בתשלום שכר דירה בגין השטח הנוסף.

תשלומי ועד הבית
התשלום הכספי המתקבל מן היזם (כמפורט לעיל) ישמש את המשרד כדי להפחית את תשלומי ועד הבית של כלל דיירי הדיור הציבורי, כך שאתם לא תידרשו לשלם דמי ועד בית מעבר לסכום ששילמתם בבניין הישן לפני הריסתו לצורך התחזוקה התקינה, והכול בהתאם לכללים שיקבע המשרד בנושא.
יובהר כי במקרה של חריגה מגודל הדירה בהתאם לגודל המשפחה (כמפורט לעיל), משרד הבינוי והשיכון יממן 50% בלבד מהפרשי עלויות ועד הבית.

תשלומים שוטפים
תשלומים שוטפים, כולל ארנונה, יחולו עליכם, לפי שטח הדירה החדשה. כלומר, תשלום הארנונה יגדל בעקבות שטח הדירה שגדל, ואתם תשלמו זאת בהתאם להנחות להן אתם זכאים מול הרשות המקומית, ככל ואתם זכאים.

אפשרויות נוספות לבחירת דיירי הדיור הציבורי

מעבר לאפשרות העומדת לפניכם לחזור לפרויקט, עומדת לזכותכם גם אחת מהאפשרויות האלה:

  • מעבר לדירת דיור ציבורי אחרת, שתירכש לבחירתכם ועבורכם על ידי המשרד באותו ישוב או ביישוב אחר (בהתאם לתקרת המחיר הקבועה בנהלי המשרד).
  • אזרחים ותיקים, המתגוררים בדירה ציבורית בת 3 חדרים ויותר, יוכלו לבחור במעבר לדירות ציבוריות בבית גיל הזהב ובקבלת מענקי מעבר עד 125,000 ₪.

בית דיור גיל הזהב מיועד לאזרחים ותיקים אשר הם עצמאיים ומסוגלים לתפקד בכוחות עצמם, ללא סיוע, אך מעוניינים בסביבה מוגנת ובחברת בני גילם. בתי הדיור נותנים רמת חיים משופרת במבנים חדשים ובמבנים משופצים בסטנדרט בנייה מודרני. דייר שיבחר באפשרות זו יוכנס לראש רשימת תור הממתינים לבית גיל הזהב שבו הוא מעוניין להתגורר.

הבהרות

  • עמידר פתחה קו מיוחד עבור דיירים בנושא ההתחדשות העירונית במספר 051-2084090 ניתן להשאיר הודעות SMS או הודעת וואטס-אפ , ועמידר יחזרו לכל פניה. הקו יאפשר לדיירים לקבל מידע פרטני על פרויקטים בהם הם המתגוררים , וגם מידע כללי על זכויותיהם.
  • כל הכללים האמורים במסמך זה חלים רק על דייר שחוזר לדירה לאחר פרויקט פינוי בינוי או תמ”א 38 (הריסה ובנייה) ולא יחולו על מתאכלס חדש.
  • מדריך זה הוא לידיעה בלבד בדבר זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי בפרויקטים של הריסה ובנייה. אין לראות במדריך זה מסמך משפטי מחייב או הודעה על פרויקט ספציפי.
  • מידע מחברת עמידר ניתן לקבל גם בשפות נוספות: ערבית, אמהרית, רוסית.