מדיניות עירונית

תפקיד מרכזי בעבודת המינהלת להתחדשות עירונית, יחד עם מינהל ההנדסה ואגף תכנון עיר, הינו קידום ופרסום מדיניות סדורה להתחדשות עירונית ברחבי העיר, במתכונת של תכניות אב אזוריות ושכונתיות, מתחמי פינוי-בינוי, וכן במסגרת התחדשות בניינית מגרשית. 
הכנת מסמכי מדיניות מסייעת בהגברת וודאות תכנונית לתושבות ולתושבים, ליזמות וליזמים ולמתכננות ומתכננים. 
בעמוד זה ניתן להכיר וללמוד את המדיניות העירונית. 

*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו, ניתן לפנות לעו”ס עמיה גלילי, מנהלת תחום חברה וקהילה:

[email protected] , 09-7901631