דגשים לעבודה חברתית

עיריית כפר סבא פועלת לאור הנחיות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית לעבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית, כפי שמפורטות ב”מדריך ליזם לעבודה חברתית במיזמי פינוי בינוי” וב”מדריך להכנת דו”ח חברתי“. 
מסמך זה הוא מסמך משלים ונלווה למדריכים הנ”ל וכן ל”נוהל לקידום תכניות התחדשות עירונית” של עיריית כפר סבא.

הדגשים במסמך זה כוללים את הנושאים והמסמכים הבאים:

תחילת ההתארגנות
שלב 1: תסקיר חברתי ראשוני ובניית תכנית לליווי חברתי על ידי יועץ חברתי, שילווה את הפרויקט לכל אורך הדרך, עד למימושו.
שלב 2: כנס דיירים, מפגש שיתוף ציבור עם שכנים גובלים ודו”ח חברתי מורחב שכולל המלצות לסוגיות חברתיות קהילתיות להטמעה בתכנית והעמקת הליווי החברתי.
שלב 3: הטמעת ההמלצות החברתיות במסמכי התכנית
שלב 4: מימוש התכנית לליווי חברתי מהגשת התכנית למוסדות התכנון ועד האיכלוס מחדש.

נספח א’: נוהל לקידום תכניות התחדשות עירונית עם דגשים לעבודה חברתית (תרשים)
נספח ב’: מתווה להכנה וביצוע של כנסי דיירים ומפגשי שיתוף ציבור – משימות וחלוקת אחריות להכנה למהלך האירוע ועד לסיכומו.