מדריכים וחומרים

מדריכים

מדריך תמ"א 38

למדריך

עקרונות לבחירת נציגות דיירים

מדריך לבחירת עו"ד דיירים

מינהלת התחדשות עירונית כפר סבא

מדריך להסכם פינוי בינוי

מדריך לדיירים בזמן ביצוע תמ"א 38/1

הסכמים לדוגמא

הסכם לדוגמה בין עו"ד דיירים לבין בעלי דירות

נוסח מומלץ לפנייה לקבלת הצעות מיזמים בפרויקטי פינוי בינוי

הסכם לדוגמה בין בעלי דירות ליזם בפרויקטי חיזוק ועיבוי (תמ"א 38/1)

הסכם פינוי בינוי לדוגמא

מסמכים והודעות

פרוטוקול הסמכת נציגות דיירים

התנהלות עורכי דין בפרויקט התחדשות עירונית

המלצות למנגנון מימון עלויות תחזוקה

בחירת נציגויות באמצעים דיגיטליים בתקופת הקורונה

קיום כנסים דיגיטליים בתקופת הקורונה

עמדת הרשות הממשלתית בנושא תמורות לדיירים בפינוי בינוי

עיקרי חקיקה בהתחדשות עירונית ינואר 2022

חקיקה בתחום ההתחדשות העירונית

*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו, ניתן לפנות לעו”ס עמיה גלילי, מנהלת תחום חברה וקהילה:

[email protected] , 09-7901631