בחירת יזם וחתימה על הסכם

לאחר בחירת הנציגות ועו”ד מלווה הגיע השלב אשר יאפשר את הוצאתו לפעול של הפרויקט – שלב בחירת היזם. מומלץ לערוך מכרז ולבחור מתוך המועמדים את איש המקצוע המתאים והראוי ביותר לאחר השוואה מעמיקה בין ההצעות השונות וניהול משא ומתן.

דגשים בבחירת יזם

 •          בדיקת הניסיון המקצועי של המועמד בתחום ההתחדשות העירונית כולל קבלת המלצות, ביקור במתחמים שקידם בעבר והוכחות בדבר ניסיונו המקצועי בתחום ההתחדשות העירונית.
 •           בדיקת האיתנות הכלכלית והפיננסית של המועמד על מנת להבטיח יציבות ואמינות.
 •       קיום פגישות משותפות של המועמד והנציגות הנבחרת כדי לבדוק את הכימיה ביניהם.
 •      בבחינת הניסיון, מומלץ להבדיל בין פרויקטים שסיימו ביצוע וניתן להתרשם מהם, לבין פרויקטים הנמצאים בהליך התקשרות.
 •      כדאי ליצור קשר עם בעלי נכסים בפרויקטים קודמים ולקבל את חוות דעתם על ההתנהלות מול היזם/קבלן לאורך חיי הפרויקט.
 •      מומלץ לבקר פיזית באתרים שעברו התחדשות עירונית על ידי היזם/קבלן ולראות במו עינכם האם הפרויקט בוצע כהלכה.

 

על מה חשוב לנהל משא ומתן עם היזם/קבלן?

 •         סוגי הביטחונות שיינתנו ע”י היזם במהלך הפרויקט.
 •      מיקום הדירה החדשה בהשוואה לדירה הקיימת (בפרויקט תמ”א 38/2 הריסה ובניה או פרויקט פינוי בינוי).
 •           איכות הבנייה וחומרי הגמר בפרויקט.
 •           משך זמן הבנייה אליו מתחייב היזם בביצוע הפרויקט ולוחות זמנים ברורים לקידום שלבי התכנון.
 •      גובה תשלום התחזוקה  החודשי הצפוי.