אכלוס

עם תום הבניה, הדיירים מקבלים את המפתחות. כל דייר עובר לגור בדירה שהובטחה לו בבניין החדש. 
את הבניינים הישנים מחליפים כעת בניינים חדשים בבניה מודרנית עם תשתיות חדשות ואיכותיות. 
בשלב זה, חשוב לקבל הנחיות והסברים מפורטים מהיזם ו/או מהקבלן ובליווי המפקח לתפעול שוטף ותקופתי של הבניין.