מדריכים ומידע ליזמים

מדריך להכנת דוח חברתי

מדריך ליזם לעבודה חברתית במיזמי פינוי בינוי

נוהל קידום תכניות התחדשות עירונית

עמדת הרשות הממשלתית בנושא תמורות לדיירים בפינוי בינוי

קיום כנסים דיגיטליים בתקופת הקורונה

מבט כלי להצגת איכות התכנון

מצגת בסיס תכנונית לדיון

*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו, ניתן לפנות לעו”ס עמיה גלילי, מנהלת תחום חברה וקהילה:

[email protected] , 09-7901631