מתחם ששת הימים

מרכז העיר

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם ששת הימים | 405-0844001

סטטוס מתחם: תכנית מאושרת

 

תכנית פינוי-בינוי למתחם ששת הימים, שבין הרחובות גאולה לגלר, כמוקד משמעותי להתחדשות מרכז העיר. התכנית מבוססת על שלושה מתחמי איחוד וחלוקה: מזרחי (גאולה-גורדון), מרכזי (גורדון-בני ברית) ומערבי (בני ברית-גלר). התכנית מציעה תוספת של יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור וחזית מסחרית תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת לטובת שיפור איכות חיי התושבים.
התכנית מקודמת במסלול רשויות ביוזמת עיריית כפר סבא.
 

עיקרי התכנית

תוספת 249 יחידות דיור ל-122 יחידות דיור קיימות, סה”כ 387 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מסחר, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מוצגים כ-8,100 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית.

כ-1,280 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המתחם המרכזי.

המתחם, על שלושת מתחמי המשנה שלו, מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 12 מבנים, בגבהי בינוי מדורגים; בין 3 ל-15 קומות לטובת שמירה על איכות האור והאוויר.

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולצרכי הציבור. בשלושת מתחמי האיחוד וחלוקה יחד מוצעים 406 מקומות חנייה בתכנון.

שלבים לקידום התוכנית

פרסום הוועדה המחוזית של אישור התכנית

07/12/2022

החלטת הוועדה המחוזית על מתן תוקף לתכנית

09/08/2022

הודעת פרסום התכנית לפי סעיף 106

17/06/2022

החלטת הוועדה המחוזית על הכנת תכנית לפי סעיף 106 - לקראת המלצה על הפקדת התכנית

06/02/2022

דיון הוועדה המקומית בהתנגדויות והמלצה לוועדה המחוזית לתת תוקף בהתאם לתיקונים מוצעים

19/01/2022

הכרזת מתחם לפינוי-בינוי ברשומות

03/01/2022

פרסום הפקדת התכנית בעיתונים

03/09/2021

החלטת וועדה מחוזית על הפקדת התכנית בתנאים

04/01/2021

דיון בוועדה המחוזית להפקדת התכנית

21/12/2020

כנס תושבים לדיון מקדים

24/11/2020

החלטת וועדת משנה להמליץ על הפקדת התכנית לוועדה המחוזית

30/03/2020

מפגש תושבים

03/03/2020

כנס שיתוף ציבור

26/02/2020

ועדה מקומית - דיון מקדים לבחירת חלופת תכנון

17/02/2020

פרסום בילקוט הפרסומים (י.פ. 8588)

19/12/2019

ועדה מחוזית מאשרת פרסום התכנית לפי סעיף 77-78

14/11/2019

הוועדה המקומית ממליצה לפרסום התכנית בוועדה מחוזית לפי סעיפים 77-78

19/10/2019