מתחם בן גוריון-13-15

מרכז העיר שכונה יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם 0 תכנית מתחם בן גוריון-13-15 – 405-1143403 סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בוועדה המקומית תכנית התחדשות עירונית למתחם בן גוריון 13-15, הממוקם בלב העיר כפר סבא, בין הרחובות בן גוריון, התחיה וירושלים. התכנית מגדירה התחדשות במתווה של מסלול הריסה ובנייה, פיתוח ותוספת של שטחי מגורים. […]

מתחם עמרמי-רוטשילד

לב העיר כפר סבא שכונה 0 יח”ד מאושרות בתכנית 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם עמרמי סטטוס מתחם: בתכנון עיקרי התכנית תכנית להתחדשות מתחם עמרמי ממוקמת במרכז הוותיק של לב העיר, (מתחם 1א’ לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035), לצד מבנים היסטוריים חד קומתיים המהווים עדות לראשית ההתיישבות במושבה. מטרת התכנית הינה לחדש את […]

מתחם בן גוריון-סוקולוב

מרכז העיר שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם בן גוריון-סוקולוב סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית תכנית התחדשות עירונית למתחם בן גוריון-סוקולוב, הממוקם בשכונת הפועלים א’ במרכז העיר, בין הרחובות בן גוריון וסוקולוב. התכנית המוצעת מגדירה תוספת של שטחי מגורים, בתמהיל גבהים מגוון ביחס לבינוי הרחובות הגובלים. בתחום התכנית מתוכננת […]

מתחם הגפן 1-4

מזרח העיר שכונה יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם 0 תכנית מתחם הגפן 1-4 | 405-1207463 סטטוס מתחם: הוועדה המחוזית החליטה על הפקדת התכנית בתנאים תכנית התחדשות עירונית למתחם הגפן 1-4, הממוקם בשכונת גבעת אשכול במזרח העיר, בין הרחובות הגפן, האילנות, השקמה ולוי אשכול. התכנית המוצעת מבקשת להגדיר תוספת של שטחי מגורים, חזית […]

מתחם מבצע יונתן

מרכז העיר שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם מבצע יונתן סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית תכנית התחדשות עירונית למתחם מבצע יונתן, הממוקם בדופן הצפונית של מרכז העיר, בין הרחובות מבצע יונתן, הגליל, תל חי ומגרש בייעוד מבני ציבור (גוש 6433, חלקה 13). התכנית מציעה שטחי מגורים ותמהיל דירות […]

מתחם התפוז

מרכז העיר שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם התפוז | 405-1153733 סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בוועדה המחוזית תכנית התחדשות עירונית למתחם התפוז, הממוקם בין הרחובות ויצמן, תל חי, הארזים והעמק ומהווה מוקד התחדשות עירוני אסטרטגי סמוך לתחנת מטרו העתידית “כפר סבא מרכז” על ציר ויצמן. בליבת המתחם מוצעת שדרה ציבורית […]

מתחם עמרמי-שרת

לב העיר כפר סבא שכונה יח”ד מאושרות בתכנית 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם 0 תכנית מתחם עמרמי-שרת | 405-0854299 סטטוס מתחם: קיום תנאי סף בוועדה המחוזית עיקרי התכנית תכנית להתחדשות מתחם עמרמי ממוקמת במרכז הוותיק של לב העיר, (מתחם 1א’ לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035), לצד מבנים היסטוריים חד קומתיים המהווים עדות לראשית ההתיישבות […]

מתחם יוספטל

יוספטל שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם יוספטל | תמל/2040 סטטוס מתחם: דיון פרה רולינג בשולחן עגול הותמ”ל מתחם התחדשות עירונית שכונת יוספטל, ממוקם בדופן המזרחית של העיר, במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035. מטרת התכנית הינה לאפשר תהליכי התחדשות ובנייה לשכונת יוספטל הוותיקה, תוך ראייה רחבה של כלל […]

מתחם תקומה

תקומה שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם תקומה | 405-0209585 סטטוס מתחם: תכנית מאושרת מתחם התחדשות עירונית שכונת תקומה, ממוקם בין הרחובות רופין, הראשונים, ויצמן ונורדאו, סמוך לדופן המזרחית של מרכז העיר, במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035. התוכנית למתחם מאושרת מאז שנת 2017. התכנית כוללת תוספת יחידות […]

מתחם כיסופים

מרכז העיר שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם כיסופים | 405-1084821 סטטוס מתחם: הועדה המחוזית החליטה להפקיד את התכנית בתנאים תכנית להתחדשות עירונית ‘מתחם שכונת כיסופים’ כפר סבא הינה תכנית פינוי-בינוי בסמכות הועדה המחוזית.  מטרת התכנית הינה לאפשר התחדשות עירונית מיטיבה תוך שמירה על איכות חיי התושבים, לשכונה המתאפיינת […]