מתחמי התחדשות עירונית

0
סך מתחמי התחדשות
0
סך יחידות דיור קיימות
0
סך תוספת יחידות דיור
0
סך יחידות דיור מוצעות

*סך מתחמי ההתחדשות לעיל הוצגו בדיון עקרוני במליאת הוועדה המקומית לקידום הפרויקט.

מתחמי ההתחדשות על המפה