מדיניות שכונת הפועלים א’

 

מטרת מסמך זה הינה להגדיר מדיניות סדורה וברורה לקידום הליכי התחדשות עירונית בתחום שכונת “הפועלים א” הממוקמת בדופן הדרומית של מרכז העיר כפר סבא. זאת, לאור ריבוי בקשות ופניות בפרויקטי התחדשות עירונית בתחום השכונה, וכן ביחס למורכבות הרקמה העירונית הוותיקה במרכז העיר. רקמת הבינוי השכונתית מבוססת על שלד הרשת הירוקה, המשמשת את התושבים כחלק מפעולת הליכתיות שכונתית והגעה אל מוסדות הציבור הסמוכים, ומתקיימת כיום בעיקר בכיוון צפון ודרום.

שכונת הפועלים א’, הממוקמת בדרום-מרכז העיר, הוקמה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, על ידי מתיישבים מתנועת מפא”י בעזרת קופת בנק ‘מלווה וחיסכון’. כל רחובות השכונה קרויים על שם דמויות בולטות בתנועה ששמם מתחיל באות א’ (ארלוזורוב, אהרונוביץ’, אימבר ואוסטשינסקי). השכונה מאופיינת ברקמת בינוי עירונית וותיקה, בעלת מקצב אחיד, ומכילה טיפוסי בינוי בטיפולוגיות שונות (מבנים צמודי קרקע, מבנים טוריים ובנייה רוויה) בגבהי בינוי של בין קומה אחת עד 7 קומות, במערך רחובות אשר רובם חד-סטריים בעלי רוחב זכות דרך צרה. מיקום השכונה בסמוך לתחנת רכבת סוקולוב מהווה מוקד לתכנון מוטה ציר תחבורה ציבורית משמעותי, המקשר את מרכז העיר כפר סבא אל מטרופולין תל אביב ואל הרשת הארצית.