מתחם ששת הימים

מרכז העיר שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם ששת הימים | 405-0844001 סטטוס מתחם: תכנית מאושרת   תכנית פינוי-בינוי למתחם ששת הימים, שבין הרחובות גאולה לגלר, כמוקד משמעותי להתחדשות מרכז העיר. התכנית מבוססת על שלושה מתחמי איחוד וחלוקה: מזרחי (גאולה-גורדון), מרכזי (גורדון-בני ברית) ומערבי (בני ברית-גלר). התכנית מציעה תוספת […]

מתחם סוקולוב

לב העיר כפר סבא שכונה יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם 0 תכנית מתחם סוקולוב | 405-1235316 סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בועדה המקומית תכנית פינוי-בינוי למתחם סוקולוב, שבין הרחובות הגולן לחרמון, כמוקד משמעותי להתחדשות מרחב לב העיר, סמוך לציר ויצמן. התכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים, מבנה מגורים מעורב תעסוקה ומבנה ציבור […]