תכנית מתחם סוקולוב אושרה למתן תוקף בוועדה המחוזית

13/06/2022 הוועדה המחוזית החליטה על אישור מתן תוקף לתכנית מתחם סוקולוב להתחדשות עירונית

(תכנית מספר 405-0832915)