מתחם כיסופים – החלטת מליאת הוועדה המקומית לפרסם הודעה לפי סעיף 77-78

22/05/2022 מליאת הוועדה המקומית החליטה על פרסום הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק התכנון והבנייה על הכנת תכנית התחדשות עירונית למתחם כיסופים.