מתחם כיסופים – החלטת מליאת הוועדה המקומית לקידום הכנת תכנית התחדשות עירונית

22/05/2022 מליאת הוועדה המקומית החליטה על קידום הכנת תכנית התחדשות עירונית למתחם כיסופים, לקראת המלצה להפקדה לוועדה המחוזית.