מתחם יוספטל שיתוף ציבור אירוע קהילתי

התחדשות שכונת יוספטל – אירוע קהילתי ושיתוף ציבור נערך בגן הבנים בשכונת יוספטל, במסגרתו הוכרז ע”י ראש העיר מר רפי סער על התנעת הפרויקט בשיתוף הרשות למקרקעי ישראל והותמ”ל, התקיימו “תחנות תכנוניות” להצגת ניתוח מצב קיים ואיסוף תובנות מתושבי השכונה וכן נערכו פעילויות למשפחה.