מתחם יוספטל הוגדר כמתחם בעדיפות לאומית בקבינט הדיור

ב-08/11/2021 פורסמה הכרזה על מתחם שכונת יוספטל כמתחם מועדף לדיור (‘צו לקידום מתחמים מועדפים’) במסגרת ותמ”ל (‘ועדה ארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור’).