חדש באתר: התנהלות מול עורכי דין המייצגים דיירים

מסמך הנחיות חדש של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית המפרט הנחיות והמלצות להתנהלות מול עורכי דין המייצגים דיירים בהתחדשות עירונית

המסמך מפרט המלצות לאיתור ובחירת עורך דין, הנחיות לגבי הסכם לדוגמא למתן שירותים משפטיים, מניעת חשש לניגוד עניינים, הנחיות בנוגע לשכר טרחת עורך הדין, מעורבות עורך הדין בבחירת יזם ובמשא ומתן עם היזם ועוד. 

לקריאה נוספת: המדריך לבחירת עו”ד דיירים של המינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא.

להתייעצות ומידע נוסף: המינהלת להתחדשות עירונית כפר סבא: 09-7901631 / [email protected]