ועדת המשנה המקומית אישרה להמליץ להפקיד את תכנית מתחם התפוז לוועדה המחוזית