ועדת המשנה המקומית אישרה להמליץ להפקיד את תכנית מתחם הגפן 1-4 לוועדה המחוזית