ועדת המשנה המקומית אישרה בדיון עקרוני את קידום הכנת תכנית התחדשות מתחם הגפן 1-4