החלטת הוועדה המחוזית להפקיד בתנאים את תכנית התחדשות מתחם דוד רמז דרום

ב-16/11/2022 הוועדה המחוזית החליטה להפקיד בתנאים את תכנית התחדשות עירונית למתחם דוד רמז דרום בשכונת עלייה.