הוחלט על קידום התכנית להתחדשות בניינית

ב-15/12/2021 החליטה מליאת הועדה המקומית על קידום התכנית להתחדשות בניינית, אשר תחליף את תכנית המתאר הארצית (תמ”א 38).