הוועדה המקומית ממליצה להפקיד את תכנית התחדשות מתחם כיסופים בוועדה המחוזית

ביום ראשון, 28/08/2022 מליאת הוועדה המקומית החליטה על המלצה להפקדה של תכנית התחדשות עירונית מתחם כיסופים  405-1084821 לוועדה המחוזית, בהתאם לתיקונים.