ועדת המשנה המקומית ממליצה להפקיד את תכנית התחדשות מתחם עמרמי-שרת בוועדה המחוזית

ביום רביעי, 08/02/2023 ועדת המשנה המקומית החליטה על המלצה להפקדה של תכנית התחדשות עירונית מתחם עמרמי-שרת 405-0854299 לוועדה המחוזית, בהתאם לתיקונים.