הוועדה המחוזית החליטה על מתן תוקף לתכנית התחדשות מתחם דוד רמז דרום

ב-04/07/2023 הוועדה המחוזית החליטה על מתן תוקף בתנאים לתכנית התחדשות עירונית של מתחם דוד רמז דרום בשכונת עלייה.