הוועדה המחוזית החליטה להפקיד בתנאים את התכנית להתחדשות בניינית 405-0972422

ב-27/03/2024 הוועדה המחוזית החליטה להפקיד בתנאים את התכנית הכלל העירונית להתחדשות בניינית 405-0972422