החלטת מליאת הוועדה המקומית בדיון עקרוני על קידום תכנית מתחם התפוז

ב-09/11/2022 מליאת הוועדה המקומית החליטה בדיון עקרוני על אישור לקידום תכנית התחדשות עירונית למתחם התפוז.