מתחם סוקולוב

לב העיר כפר סבא שכונה 0 יח”ד קיים 0 יח”ד מוצע 0 שטח בדונם תכנית מתחם סוקולוב | 405-1235316 סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בועדה המקומית תכנית פינוי-בינוי למתחם סוקולוב, שבין הרחובות הגולן לחרמון, כמוקד משמעותי להתחדשות מרחב לב העיר, סמוך לציר ויצמן. התכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים, מבנה מגורים מעורב תעסוקה ומבנה ציבור […]