מתחם סוקולוב

לב העיר כפר סבא

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם סוקולוב | 405-1235316

סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בועדה המקומית

תכנית פינוי-בינוי למתחם סוקולוב, שבין הרחובות הגולן לחרמון, כמוקד משמעותי להתחדשות מרחב לב העיר, סמוך לציר ויצמן. התכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים, מבנה מגורים מעורב תעסוקה ומבנה ציבור משולבי מסחר, תוך תוספת יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. 
התכנית מכילה ייעול שטחים ציבוריים והפיכתם מחניון עילי קיים למבני ציבור, כיכר שכונתית וחניון ציבורי תת קרקעי תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

תכנית ראשית 405-0832915 אושרה בוועדה המחוזית בתאריך 14/06/2022.

התכנית קודמה במסלול רשויות ביוזמת עיריית כפר סבא.

תכנית איחוד וחלוקה למתחם סוקולוב 405-1235316 בסמכות ועדה מקומית אושרה להפקדה בתנאים בתאריך 30/08/2023.

תכנית איחוד וחלוקה מתחם סוקולוב 405-1235316 מקודמת בשותפות חברות הבנייה:  ינוב בניה ופיתוח בע”מ ואשדר חברה לבנייה בע”מ.

עיקרי התכנית

תוספת 98 יחידות דיור ל-44 יחידות דיור קיימות, סה”כ 142 יחידות דיור.

התכנית מכילה בתחומה עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, מגורים ושטח ציבורי פתוח.

מוצגים כ-8,000 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית.

כ-2,500 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע, וכ-2,500 מ”ר שטחי תעסוקה.

מוגדרת כיכר ציבורית חדשה עם דופן מסחרית באזור הצפון מזרחי. המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 6 מבנים, בגבהי בינוי מדורגים; בין 6 ל-10 קומות לטובת שמירה על איכות האור והאוויר.

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולצרכי הציבור. בתחום הפרויקט מתוכננים במרתפי החנייה כ-317 מקומות חנייה.

שלבים לקידום התוכנית

החלטת הוועדה המקומית על המלצה להפקדה תכנית איחוד וחלוקה מתחם סוקולוב

405-123531630/08/2023

החלטת הוועדה המחוזית על מתן תוקף

405-083291513/01/2022

הכרזת מתחם לפינוי-בינוי ברשומות

03/01/2022

דיון הוועדה המקומית בהתנגדויות, והמלצה לוועדה המחוזית לתת תוקף בהתאם לתיקונים מוצעים

03/01/2022

פרסום הפקדת התכנית בעיתונים

03/09/2021

החלטת וועדה מחוזית על הפקדת התכנית בתנאים

21/12/2020

מפגש שיתוף ציבור

30/04/2020

החלטת וועדת משנה להמליץ על הפקדת התכנית לוועדה המחוזית

30/03/2020

מפגש תושבים

26/02/2020

ועדה מקומית - החלטה בבחירת חלופת תכנון

17/02/2020

כנס נציגות תושבים לדיון מקדים

16/02/2020

ועדה מחוזית מאשרת פרסום התכנית לפי סעיף 77-78 (י.פ. 8588)

11/11/2019

הוועדה המקומית ממליצה לפרסום התכנית בוועדה מחוזית לפי סעיפים 77-78

29/07/2019