מתחם התפוז

מרכז העיר

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם התפוז | 405-1153733

סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בוועדה המחוזית

תכנית התחדשות עירונית למתחם התפוז, הממוקם בין הרחובות ויצמן, תל חי, הארזים והעמק ומהווה מוקד התחדשות עירוני אסטרטגי סמוך לתחנת מטרו העתידית “כפר סבא מרכז” על ציר ויצמן.

בליבת המתחם מוצעת שדרה ציבורית ירוקה חדשה, המקשרת בין תחנת המטרו לדופן הדרומי של מרכז העיר. 

התכנית מציעה תוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון, חיזוק המסחר לרחוב ויצמן ופנים המתחם, הגברת הקישוריות ועידוד הליכתיות ע”י טיוב והעצמת ה”רשת הירוקה”, פיתוח צירים מקשרים למארג המגורים מדרום, שילוב של צורכי ציבור, תעסוקה, ומסחר לכדי מרקם משולב המבנה את סביבת התחנה העתידית בלב העיר.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : אקרו-נדל”ן.

יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 304 יחידות דיור ל-161 יחידות דיור קיימות, סה”כ 465 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מבני ציבור מתוכננים במתחם בשטח בנייה של 2,500 מ”ר, כולל חניון ציבורי תת-קרקעי.

כ-1,000 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים על ציר ויצמן.

כ-4,000 מ”ר שטחים לתעסוקה.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצע תכנון של 8 מבנים; 

מוצע תכנון של 8 מבנים;

 • 2 מבנים רבי קומות בגובה 24 קומות (קרקע+ 22 קומות+גג) בדפנות המתחם החזיתיות על רחוב ויצמן.
 • מבנה תעסוקה בן 7 קומות מעל קומת מסחר (קרקע+6 קומות) בכניסה החזיתית לשדרה הציבורית במרכז המתחם.
 • מבנה רב קומות בגובה 18 קומות (קרקע+17 קומות) במרכז המתחם.
 • 3 מבנים מרקמיים; 2 בגובה 10 קומות (קרקע+9 קומות) ומבנה בין 9 קומות (קרקע+ 8 קומות) בעורף המתחם לכיוון רחוב הארזים מדרום, בדירוג גבהים ביחס למבנים קיימים גובלים.
 • מבנה ציבור בן 5 קומות (קרקע+4 קומות) הממוקם בדופן המערבית של המתחם סמוך לרחוב תל חי.

 

לתכנית יוכן נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

 • מצגת הפרויקט

  מצגת תכנית מתחם התפוז אשר הוצגה בדיון בועדת המשנה המקומית להמלצה להפקדה של התכנית לוועדה המחוזית 31/05/2023

 • החלטת ועדת משנה

  ועדת המשנה המקומית החליטה להמליץ להפקיד את תכנית מתחם התפוז בוועדה המחוזית 31/05/2023

 • החלטת ועדת משנה

  בדיון עקרוני החליטה ועדת המשנה המקומית לאשר את קידום הפרויקט לאחר בחירת חלופה לתכנית מתחם התפוז 15/03/202

 • החלטת ועדה מקומית

  החלטת מליאת ועדה מקומית בדיון עקרוני לקידום תכנית מתחם התפוז בחלופות נוספות 09/11/2022

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

החלטה מקדמית להכרזה על מתחם ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית

05/06/2023

דיון המלצה להפקדה בוועדה המחוזית

31/05/2023

דיון עקרוני בועדה המקומית

15/03/2023

כנס שיתוף ציבור רחב

02/01/2023

דיון עקרוני בוועדה מקומית

09/11/2022