מתחם דוד רמז דרום

עלייה

שכונה

0
יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם

תכנית מתחם דוד רמז דרום | 405-0876995

סטטוס מתחם: לקראת דיון להמלצה להפקדה

תכנית פינוי-בינוי למתחם דוד רמז דרום, מהווה מוקד משמעותי להתחדשות שכונת עלייה הוותיקה הממוקמת בצפון מערב העיר. התכנית מציעה תוספת של יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות בטיפוס בנייה מרקמית מלווה דופן. התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור וחזית מסחרית תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : בוני התיכון.
יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 167 יחידות דיור ל-66 יחידות דיור קיימות, סה”כ 233 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מוצגים כ-1,080 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית.

כ-600 מ”ר שטחי מסחר ו-760 מ”ר תעסוקה בקומת הקרקע של המתחם המרכזי.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, בדופן העורפית לכיוון מערב, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 4 מבנים לאורך רחוב רמז. 3 מבנים בטיפוס מבנה מרקמי בעל 8 קומות; קרקע + 6 קומות טיפוסיות + דירות גג. המבנים כוללים שטחי מסחר ותעסוקה בקומת הקרקע. בנוסף  מתוכנן מבנה ציבור סמוך לכיכר ציבורית באזור צפון-מערב המתחם. 

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון להפקדה בוועדה המחוזית

טרם

מפגש שיתוף ציבור רחב

22/06/2021

החלטה מקדמית להכרזת מתחם להתחדשות עירונית

09/06/2021

כנס דיירים

25/10/2020

דיון עקרוני בוועדה מקומית

14/09/2020