מתחם דוד רמז דרום

עלייה

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם דוד רמז דרום | 405-0876995

סטטוס מתחם: תכנית מאושרת

תכנית פינוי-בינוי למתחם דוד רמז דרום, מהווה מוקד משמעותי להתחדשות שכונת עלייה הוותיקה הממוקמת בצפון מערב העיר. התכנית מציעה תוספת של יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות בטיפוס בנייה מרקמית מלווה דופן. התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור וחזית מסחרית תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : בוני התיכון.
יש לשים לב כי התכנית טרם אושרה. מוצגים הנתונים תוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 167 יחידות דיור ל-66 יחידות דיור קיימות, סה”כ 233 יחידות דיור.

עירוב שימושים של מסחר, תעסוקה, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

מוצגים כ-1,080 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית.

כ-600 מ”ר שטחי מסחר ו-760 מ”ר תעסוקה בקומת הקרקע של המתחם המרכזי.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, בדופן העורפית לכיוון מערב, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

 

בתחום התכנית מוצעים 4 מבנים לאורך רחוב רמז. 3 מבנים בטיפוס מבנה מרקמי בעל 8 קומות; קרקע + 6 קומות טיפוסיות + דירות גג. המבנים כוללים שטחי מסחר ותעסוקה בקומת הקרקע. בנוסף  מתוכנן מבנה ציבור סמוך לכיכר ציבורית באזור צפון-מערב המתחם. 

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. פתרון חנייה הינו תת קרקעי למגורים, למסחר, לתעסוקה ולמבנה הציבור.

שלבים לקידום התוכנית

אישור התכנית ע"י הוועדה המחוזית

04/09/2023

מתן תוקף לתכנית

04/07/2023

דיון בהתנגדויות הועדה המחוזית

28/06/2023

דיון במליאת הוועדה המקומית

05/03/2023

פרסום הפקדת התכנית

31/01/2023

החלטת הוועדה המחוזית להפקדת התכנית בתנאים

16/11/2022

עמידה התכנית בתנאי סף | הוועדה המחוזית

22/08/2022

מפגש שיתוף ציבור רחב

22/06/2021

החלטה מקדמית להכרזת מתחם להתחדשות עירונית

09/06/2021

כנס דיירים

25/10/2020

דיון עקרוני בוועדה מקומית

14/09/2020