מתחם בן גוריון-13-15

מרכז העיר

שכונה

יח"ד קיים
0
יח"ד מוצע
0
שטח בדונם
0

תכנית מתחם בן גוריון-13-15 - 405-1143403

סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בוועדה המקומית

תכנית התחדשות עירונית למתחם בן גוריון 13-15, הממוקם בלב העיר כפר סבא, בין הרחובות בן גוריון, התחיה וירושלים.

התכנית מגדירה התחדשות במתווה של מסלול הריסה ובנייה, פיתוח ותוספת של שטחי מגורים. התכנון מייצר קומה מפולשת פתוחה לאורך הרחוב והבלוק, הרחבת מדרכה קיימת והעשרת המרחב הציבורי בפינות ישיבה, גינון ונטיעות.

התכנית מקודמת במסלול חלופת שקד (לפי סעיף 62א (א)()21) בהתאם להוראות 70א ו-70 ב.

 יזם : אבגד איכות בהתחדשות בע”מ.

מוצגים נתונים מתוך תהליך התכנון, הנתונים יכולים להשתנות במהלך העבודה על התכנית עד לאישורה.

עיקרי התכנית

תוספת 57 יחידות דיור ל-27 יחידות דיור קיימות, סה”כ 84 יחידות דיור.

באמצעות זיקות הנאה התכנית מאפשרת הרחבה למדרכה הצפונית של מקטע הבלוק ברחוב בן גוריון, חיבור לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת והעצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

בתחום התכנית מוצע תכנון של 2 מבנים בגובה 11 קומות ברוטו: קרקע+9+גג.

לתכנית נספח ניהול מי נגר מאושר ע”י הידרולוג לפתרונות חלחול, איגום והשהייה. בנוסף, נספחי מים וביוב מתואמים עם תאגיד המים העירוני. 

פתרון החנייה הינו תת קרקעי במרתפי חנייה הכוללים מערכת אוטונומית לייעול השימוש בתת הקרקע של המגרשים בעלי מימדים צרים.

שלבים לקידום התוכנית

מתן תוקף לתכנית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

דיון בהתנגדויות - הוועדה המקומית

טרם

כנס דיירים | עדכון סטטוס

טרם

כנס שיתוף ציבור רחב

טרם

דיון להפקדה בוועדה המקומית

09/08/2023

דיון עקרוני במליאת הוועדה המקומית

13/03/2023

דיון עקרוני בוועדת המשנה המקומית

22/02/2023